Tuesday, June 18, 2013

Undiluted
kahit walang usap.
makatabi ka lang
magbabalik ang mga sugat
at ito'y sapat na
maramdaman ko lang na
ako'y tao pa rin.
nasasaktan.


245a