Monday, September 6, 2010

Satellite Transmission


tanong ko lang sa langit
kung bakit pumangit

na ang dating masaya
ngayo'y panay problema
bumabalot sa buto
o bakit ganito...